Hanoi Towers
Hanoi Towers

Om ambassaden og konsulatene

Den norske ambassaden i Hanoi har ansvaret for Norges bilaterale forhold til Vietnam og Laos. Ambassaden er samlokalisert med Innovasjon Norge.

Den norske ambassaden i Hanoi

Royal Norwegian Embassy
Hanoi Tower, 8th Floor, 
49 Hai Ba Trung Street,
Hanoi, Vietnam. 

Tlf: +47 23 95 39 00 / +84 24 3974 8900
Fax: +84 24 3974 3301 


I nødstilfeller utenfor ambassadens åpningstider, ring et av telefonnumrene ovenfor eller UDs døgnoperative senter i Oslo på +47 23 95 00 00.

Den norske utenrikstjensten har honorært konsulat i Ho Chi Minh-byen og i Laos, som begge er underlagt ambassaden i Hanoi. Ditt kontaktpunkt for konsulær bistand er avhengig av hvor du befinner deg og typen hjelp du trenger. 

Husk at du alltid må bestille time før oppmøte på ambassaden/konsulatene.

Nedenfor finner du åpningstider, kontaktinformasjon og helligdager.