Konsulære tjenester

Ambassaden utfører tjenester som er knyttet til søknad om pass, inkludert nødpass, personnummer, registrering av dødsfall, farskapserklæringer, bekreftelse av statsborgerskap og utstedelse av fullmakt.

For tiden utfører ambassaden ikke vigsler.

Personlig oppmøte på ambassaden er kun etter avtale.  For å ta kontakt med oss, send en e-post til emb.daressalaam@mfa.no med din forespørsel, inkludert fullt navn (slik som det står i passet ditt).