Globalskolen

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Globalskolen har fortsatt noen elevplasser ledig. Søknadsfristen for vårsemesteret er 30. januar.

Globalskolens undervisning bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett. Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. I vårsemesteret får Globalskolen betalt for inntil 1400 elever. 

Vilkår for å bli elev:

  1. Eleven må ha norsk personnummer.
  2. Oppholdet i utlandet må vare i minst ett semester.
  3. Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet.
  4. Eleven må være i grunnskolealder (mellom 6 og 16 år).
  5. Eleven må levere svar på 15 leksjoner i hvert semester.
  6. Foresatte må betale skolepenger. Se satsene her.

Skolen har tre tilbud fra 1.–10. trinn:

  1. Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål.
  2. Norsk for flerspråklige for dem som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære læreplaner.
  3. Startnorsk 1. til 6. trinn, for dem som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk. Foreldremedvirkning kreves.

Søknadsfrist for vårsemesteret er 30. januar.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner dere på denne siden: http://www.globalskolen.no/web

Med hilsen
Sverre Leivdal
daglig leder Globalskolen
info@globalskolen.no
 +47 70 05 61 40