Statsborgerskap, personnummer og pass for barn født på Filippinene

Her finner man utfyllende informasjon om krav og behandlingstid i forbindelse med søknad om statsborgerskap, personnummer og pass for barn født i utlandet.

Her finner man utfyllende informasjon om krav og behandlingstid i forbindelse med søknad om statsborgerskap, personnummer og pass for barn født i utlandet.

For informasjon om fornyelse av norsk pass, klikk her.

For offentlige bekreftelser evt. rett kopi av dokumenter i forbindelse med søknad om personnummer, påfører et gebyr.  Prislisten kan man finne her. For mer info se Offentlige bekreftelser - Notarious Publicus.

Det kreves personlig oppmøte for søknad, selv om barnet er spedbarn. Søknad kan fremmes både på ambassaden og konsulatet i Cebu. Dersom barnet er fylt 10 år, må biometriopptak for pass foretas og dette kan KUN gjøres ved ambassaden. Personnummer må imidlertid være tildelt før biometriopptak kan gjøres.

(Referanser: Ny statsborgerlov av 01.09.2006, Instruks om krav til dokumentasjon for å kunne registrere fødsler i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12.12.07 med siste endring 10.01.13, Barneloven, Passinstruksen av 01.12.06)

STATSBORGERSKAP

Barn født etter 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid fortsatt søkes om personnummer og pass, se nedenfor.

Barn født utenfor ekteskap før 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder må melde fra om ønske om erverv av norsk statsborgerskap og deretter søke om pass og personnummer.

Melding om ønske om erverv av norsk statsborgerskap skal fylles ut på dette skjemaet (GP-7101 B) og vedlegges følgende dokumentasjon:

  • Passbilde av barnet som skal festes på søknadsskjema for statsborgerskap
  • Original fødselsattest •Kopi av mors og rett kopi fars pass. Dersom en filippinsk forelder ikke har pass, kan gyldig ID med signatur og bilde benyttes
  • Kopi av mors fødselsattest
  • Kopi av barnets filippinske pass hvis dette innehas
  • Skjema om ”Erkjennelse av farskap” (skjema NAV 55-00.10). Dette må fylles ut og attesteres på ambassaden i Manila eller på konsulatet i Cebu. Hvis far er i Norge kan dette skjemaet fylles ut å signeres på sitt lokale Skatte- eller NAV-kontor.

Meldingen leveres ambassaden som sender denne til Utlendingsdirektoratet for videre saksbehandling. For opplysning om forventet saksbehandlingstid i UDI, vennligst les her.

  • Dersom foreldrene til barn født før 01.09.06 giftet seg før 01.09.06, trenger ikke foreldrene å sende melding om norsk statsborgerskap. Barnet blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid søkes om personnummer og pass, se nedenfor.

For mer infomasjon om norsk statsborgerskap, se: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Statsborgerskap/

VIKTIG

Barn som er født etter 01.09.2006, med en norsk forelder vil ikke kunne få visum i filippinsk pass, da de automatisk er norsk statsborger og derfor skal ha norsk pass. Planlegges det reise til Norge, må foreldrene ordne med norsk pass før denne reisen kan gjennomføres.

Barn som er født før 01.09.2006, med en norsk forelder gift med den andre utenlandske forelder, vil heller ikke kunne få visum i filippinsk eller utenlandsk pass. Også disse barna er norske borgere og må således reise til Norge på norsk pass.

Kort oppsummert, den norske ambassaden utsteder ikke visum til Norge for barn som er norske statsborgere.

Vær også oppmerksom på at barn født på Filippinene som kun innehar norsk pass må ha såkalt Exit Clearance utstedt av Bureau of Immigration før første utreise fra Filippinene.

 

PERSONNUMMER/SØKNAD OM PASS for barn født på Filippinene

NB! Kravene til dokumentasjon varierer, avhengig av om far og mor er gift eller ikke og om hvor far er registrert som bosatt i Det Sentrale Folkeregister (DSF).

I ny passinstruks av 01.12.2006 er det kun passmyndigheten (ambassaden) som kan fremsette krav om tildeling av personnummer. I praksis vil det si at søknad om personnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass.

NB: Dersom passet ønskes utlevert via konsulatet i Cebu, bes det om at ambassaden blir gjort oppmerksom på dette ved innlevering av søknad.

Søknaden videreformidles til Skatt Nord Tromsø, Personregisteret, i følgende saker: