Fornyelse av pass

På grunn av Norges forpliktelse til Schengen-avtalen, er det nå blitt obligatorisk med biometriske data i alle norske pass. Det innebærer at alle pass-søkere over 10 år må møte personlig ved ambassaden for å avlegge biometri.

For førstegangsutstedelse av pass til barn gjelder spesielle regler.  Vennligst les her.

Huskeliste i forbindelse med søknad om fornyelse av pass;

• Søkere må fylle ut og signere et eget skjema som fås utlevert ved oppmøte på ambassaden eller lastes ned ved å klikke her. Alle søkere under 18 år må i tillegg fylle ut et eget skjema hvor begge foreldre må signere på at de samtykker i at pass utstedes.

• Tidligere norsk pass fremvises og kopi vedlegges.

• Ved søknad om fornyelse av  pass til barn, må søker ledsages av minst én av foreldrene. Den av foreldrene som ledsager, må sørge for å medbringe en skriftlig erklæring fra den forelder som ikke er til stede. Erklæringen må inneholde offentlig bekreftet kopi av foto-ID, gjennomført på en politistasjon, som viser signatur, i tillegg til at forelder signerer selve erklæringen. Dokumentasjonen sendes deretter fra politiet til ambassaden, enten pr. post, e-post: emb.manila@mfa.no eller via fax: +63 (0)2 317 2799blobid0.png.

• Prisen for utstedelse av pass kan man finne i listen her

Utlevering av ferdigprodusert pass vil finne sted enten på ambassaden eller på vårt konsulat i Cebu.

Produksjonen av passet i Norge tar kun en dag, men i tillegg til produksjonstid, må det påregnes forsendelsestid fra Norge til Filippinene.  De som søker om nytt pass bør derfor beregne at det vil ta cirka to uker før det nye passet kan avhentes.

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Personer som søker om pass for første gang etter å ha blitt innvilget norsk statsborgerskap, må i tillegg vise statsborgerbrev eller ervervsbrev fra statsforvalteren.

Pass kan kun utfylles med de persondata som står oppført i Folkeregister (Freg). Er det uoverensstemmelse mellom navnet som står oppført i DSF og det navnet som ønskes innført i passet, må det fylles ut "Melding om navneendring" som sendes Skatteetaten,  Postboks 9200, Grønland, N-0134 OSLO m/vedlagt fødselsattest, ekteskapsattest eller annet som bekrefter berettigelsen til å endre Freg oppføring. Når endring er foretatt i Freg, kan pass utstedes med ønsket navn.