Fornyelse av pass

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass, må gjøre dette gjennom personlig fremmøte og etter avtale. Dette gjelder også for mindreårige barn under 18 år.

Norske borgere som oppholder seg på Filippinene kan søke om biometriske pass ved den norske ambassaden i Manila. Alle søkere må forhåndsbestille tidspunkt for å søke om pass. Dette gjøres ved å sende en e-post til: manila.consular@mfa.no

For førstegangsutstedelse av pass til barn gjelder spesielle regler. Vennligst les her.

Søknad om fornyelse av pass for voksne;

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte på ambassaden:

  • Gyldig legitimasjon som pass, førerkort, bankkort med bilde eller gyldig ID-kort

Norske statsborgere som er født i utlandet bes også være spesielt oppmerksomme på at man i mange tilfeller må søke om bibehold av norsk statsborgerskap før fylte 22 år. Les mer om kriteriene for dette på Utlendingsdirektoratets hjemmesider.

Søknad om pass for mindreårige barn.

  • Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte på ambassaden (barnet må være med):
  • Pass
  • Fra 1. november 2022 vil det være adgang til å avgi både enkeltvis samtykke og varig samtykke for utstedelse av pass og nasjonalt ID-kort til mindreårige. Varig samtykke gjelder for alle dokumentutstedelser frem til barnet fyller 18 år.
  • Begge foresatte må møte personlig på et søkersted for pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke. Det er ikke nødvendig at de foresatte møter samtidig eller på samme søkersted. Det vil ikke lenger være anledning til å avgi samtykke på papir.

I tillegg må minst én forelder eller foresatt være med, og denne må kunne legitimere seg. Det forutsetter at det allerede foreligger samtykke avgitt ved et passutstedende kontor.

Dersom det foreligger felles foreldreansvar  må begge foreldre samtykke til at det utstedes pass til barnet.

Les mer om fullmakt og last ned fullmaktsskjema her: Huskeliste: Dette må du ha med til pass– og ID-kontoret – Politiet.no

Generell informasjon om pass

Passets varighet:

  • Barn under 5 år: 2 år
  • Barn mellom 5 og 10 år: 3 år
  • Barn mellom 10 og 16 år: 5 år
  • Voksenpass: 10 år

Prisen for utstedelse av pass kan man finne i listen her

Utlevering av pass gjøres enten på ambassaden i Manila eller ved vårt honorære konsulat i Cebu.

Det tar tid å fornye passet når man oppholder seg på Filippinene. I tillegg til produksjonstiden, må det påregnes forsendelsestid fra Norge til Filippinene. De som søker om nytt pass bør derfor beregne veldig god tid før det nye passet kan avhentes.

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Personer som søker om pass for første gang etter å ha blitt innvilget norsk statsborgerskap, må i tillegg vise statsborgerbrev eller ervervsbrev fra statsforvalteren. Les: Forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (pass- og ID-kortforskriften) - Lovdata §2-3

Pass vil utstedes med de personalia som står oppført i Det Sentrale Folkeregister (Freg). Er det uoverensstemmelse mellom navnet som står oppført i Freg og det navnet som ønskes innført i passet, må det i forkant fylles ut "Melding om navneendring". Les mer om dette tema her: Endre navn - Skatteetaten
Når navnendring er registrert i Freg, vil pass kunne utstedes med ønsket navn.