Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Konsulære tjenester

Her finner du informasjon om ambassadens konsulære arbeid og hva vi kan bistå med.

Følg lenkene for mer informasjon om hvert emne.

Nye passgebyrer fra 19.10.2020

Det innføres nye passgebyrer fra 19. oktober 2020

New passport fees

New regulations for passport and ID cards were announced on 12 October and will take effect from 19 October 2020. From this date, the fee for applying for passports outside Norway will increase.

Prosedyrer for søknad om pass for norske borgere

Det er viktig å merke seg at alle som trenger pass, MÅ kontakte ambassaden på forhånd for å inngå avtale om tidspunkt.

Nødpass

Ambassaden kan utstede nødpass, dersom det er behov for dette.

Søknad om personnummer

Informasjon om hvordan man søker norsk personnummer til borgere som er født utenfor Norge.

Liste over gebyrer

Under er en liste over gebyrer som kreves for utførte tjenester

Diverse informasjon om tjenester ambassaden kan eller ikke kan tilby

Her finner du informasjon om bl.a. vielser, notarialforretninger og navne-endring.

Bibehold av norsk statsborgerskap

Bibehold av norsk statsborgerskap er en ordning som tillater norske borgere, født i utlandet, å beholde sitt norske statsborgerskap etter fylte 22.

Informasjon fra Skattedirektoratet for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Informasjon om tap av norsk statsborgerskap

Under finner du informasjon ambassaden har mottatt fra norske myndigheter i forbindelse med tap av norsk statsborgerskap.

Nye passgebyrer

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ble kunngjort 12. oktober, og vil tre i kraft 19. oktober 2020. Fra denne datoen blir det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.