Konsulære tjenester

Her finner du informasjon om ambassadens konsulære arbeid og hva vi kan bistå med.

Følg lenkene for mer informasjon om hvert emne.

Forsinkelser i passproduksjon

Det meldes om forsinkelser i passproduksjon på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Vi ber derfor søkere som har dobbelt statsborgerskap og allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke er i akutt behov for pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Prosedyrer for søknad om pass for norske borgere

Det er viktig å merke seg at alle som trenger pass, MÅ kontakte ambassaden på forhånd for en avtale via epost til emb.dublin@mfa.no. Husk å legge ved fullt navn samt kontaktinformasjon.

Nødpass

Ambassaden kan utstede nødpass, dersom det er behov for dette.

Søknad om personnummer

Informasjon om hvordan man søker norsk personnummer til borgere som er født utenfor Norge.

Liste over gebyrer

Under er en liste over gebyrer som kreves for utførte tjenester

Informasjon om tap av norsk statsborgerskap

Under finner du informasjon om tap av norsk statsborgerskap. Dette er informasjon ambassaden har mottatt fra norske myndigheter.

Diverse informasjon om tjenester ambassaden kan eller ikke kan tilby

Her finner du informasjon om bl.a. vielser, notarialforretninger og navne-endring.

Bibehold av norsk statsborgerskap

Bibehold av norsk statsborgerskap er en ordning som tillater norske borgere, født i utlandet, å beholde sitt norske statsborgerskap etter fylte 22.

Informasjon fra Skattedirektoratet for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Nasjonale ID-kort

Nasjonalt ID-kort for norske statsborgere.

Nye regler for samtykke til pass til barn

Endring i regler for samtykke for utstedelse av pass til barn.