Liste over gebyrer

Under er en liste over gebyrer som kreves for utførte tjenester

Ambassaden er pålagt å kreve inn gebyrer for utførte tjenester. De vanligste gebyrene for ambassaden i Dublin er følgende:

Pass til borgere under 16 år - €70
Pass til borgere over 16 år - €120

Rett kopi (KUN norske dokumenter) - €30
Leveattest - €30
Bekreftelse signaturer - €30

For mer informasjon, vennligst klikk her, og du vil få opp Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner.