Prosedyrer for søknad om pass for norske borgere

Bilde av norsk pass - Photo:Ministry of Foreign Affairs

Alle som trenger pass må kontakte ambassaden på forhånd for å avtale tid om dette.

Siden våren 2010 er ambassaden pålagt å innhente biometriske data når det søkes om pass til norske borgere over 12 år. Dette skyldes at Norge må følge kravene fra Schengen om biometri i pass. Alle som trenger pass må kontakte ambassaden på forhånd for å avtale tid om dette.

Det er viktig at avtalene overholdes, ikke minst pga de nye personvernreglene som trådte i kraft i fjor. Dersom en søker ikke kommer inn til rett tid, kan ikke vedkommende regne med å få sin søknad effektuert den dagen. Det må i så fall settes opp ny avtale.

Under følger retningslinjer for passøkere og hva som kreves av dokumentasjon. 

Søkere 12 år og eldre:

 • Foto, fingeravtrykk og digital signatur avgis ved personlig fremmøte på ambassaden. Det er ikke lenger nødvendig å ha med passfoto
 • Det gamle passet må fremlegges som legitimasjon.

Søkere 10 - 12 år:

 • Foto og digital signatur avgis ved personlig fremmøte på ambassaden. Det er ikke lenger nødvendig å ha med passfoto
 • Det gamle passet må fremlegges som legitimasjon

Søkere 7 - 10 år:

 • For søkere under 10 år, skal det kun avgis foto. For barn mellom 7 og 10 år, kan dette gjøres ved ambassaden, med mindre foreldrene finner det mer hensiktsmessig å ta med passbilder
 • Det gamle passet må fremlegges som legitimasjon

Søkere under 7 år:

 • For søkere under 7 år, må man bringe med 2 stk passbilder av barnet.
 • Det gamle passet må fremlegges som legitimasjon

For umyndige:

For personer under 18 år, må begge foreldrene godkjenne at det utstedes pass til vedkommende. Minst en av foreldrene møte opp på ambassaden, sammen med barnet. Dersom ikke begge foreldrene møter, må den som ikke stiller, undertegne fullmakt på at han/hun godtar at det søkes om norsk pass. Fullmaktsskjema finnes her

Barn uten personnummer

Ingen kan få norsk pass uten personnummer. Dersom barnet er født i utlandet og ikke tidligere har hatt pass / personnummer, må man først få tildelt dette. Om barnet er under 10 kan søknad om personnummer og pass innleveres samtidig. Om barnet er over 10, må man først søke om personnummer, og deretter komme tilbake til ambassaden for å fullføre passøknaden.

Dokumentasjon som kreves for dette er:

 • barnets fødselsattest
 • begge foreldrenes pass
 • skriftlig fullmakt fra den av foreldrene som ev. ikke stiller.

Det er viktig å merke seg at alle som trenger pass, kontakte ambassaden på forhånd for å inngå avtale om tidspunkt. Dette er viktig av personvernhensyn, samt at ambassaden må rigge til utstyret for biometrisk fangst.

Passgebyrene er for tiden:

 • Inntil 16 år - €30
 • Over 16 år - €50