Bilde av norsk pass - Photo:Ministry of Foreign Affairs
Passforside Ministry of Foreign Affairs

Pass

Det er viktig å merke seg at alle som trenger pass, MÅ kontakte ambassaden på forhånd for å inngå avtale om tidspunkt.

Det er viktig at avtalene overholdes, ikke minst pga personvernregler og smittebegrensning. Dersom en søker ikke kommer inn til rett tid, kan ikke vedkommende regne med å få sin søknad effektuert den dagen. Det må i så fall settes opp ny avtale.

Under følger retningslinjer for passøkere og hva som kreves av dokumentasjon. 

Søkere 12 år og eldre:

  • Foto, fingeravtrykk og digital signatur avgis ved personlig fremmøte på ambassaden. Det er ikke lenger nødvendig å ha med passfoto

Søkere under 12 år:

  • For søker mellom 10-12 år tas bilde og signatur
  • Søkere under 10 år, tas kun bilde

Det er viktig å merke seg at for alle som skal ha pass må det tas bilde inne på ambassaden. Innføring av nytt system vinteren 2021, medførte at det ikke lenger er mulig å skanne bilder i systemet.

For umyndige:

For personer under 18 år, må begge foreldrene godkjenne at det utstedes pass til vedkommende. Minst en av foreldrene møte opp på ambassaden, sammen med barnet. Dersom ikke begge foreldrene møter, må den som ikke stiller, undertegne fullmakt på at han/hun godtar at det søkes om norsk pass. Fullmaktsskjema finnes her

For alle gjelder også følgende:

  • Det gamle passet må fremlegges som legitimasjon. Dersom det gamle passet er mistet eller stjålet, må det fremlegges tapsmelding fra Garda Siochana, samt at man må ha med annen form for legitimasjon med bilde.

Barn uten personnummer

Ingen kan få norsk pass uten personnummer. Dersom barnet er født i utlandet og ikke tidligere har hatt pass / personnummer, må man først få tildelt dette. Se veiledning her.

Det viktig å merke seg at pga nye regler innført vinteren 2021, vil det måtte settes opp ny avtale for å ta bilde når personnummer har blitt tildelt.

Gebyrer for utstedelse av pass per 19. oktober 2020

Passgebyrene er:

  • Inntil 16 år - €70
  • Over 16 år - €120

Ambassaden kan ikke ta kort, så alle gebyrer må betales kontant.