IMG-5946.JPG

Om ambassaden

Ferry House, 48-53 Mount Street Lower,
Dublin 2, D02 PT98
Ireland

Kontaktinformasjon:
Telefon: +353 1 662 1800  / +47 23 98 21 00
E-post: emb.dublin@mfa.no

Konsulær - åpningstider
Etter avtale

De norsk-irske forbindelsene går tilbake til vikingtiden. Disse norrøne befolkningsgruppene ble etter forholdsvis kort tid integrert med de irske, og en ny etnisk gruppe, norrøn-gælerne, oppsto. Utgravingene fra viking byen Dublin på 1970 tallet viser hvordan denne blandingskulturen utviklet seg. De fleste av de kystnære byene i Irland er etablert av de norrøne. I hovedsak kom den norrøne befolkningen fra Vestlandet og Vestfold. Arkeologiske funn av irske gjenstander i norske viking graver tyder på en omfattende kontakt.

I dag er Irland og Norge to land som har de samme utenrikspolitiske prioriteringene med fokus på FN, fred og forsoning og grunnleggende rettigheter for alle.  Det er et godt samarbeid mellom Norge og Irland innenfor de fleste områder og et økende næringslivssamarbeid mellom de to landene.