Nye regler for samtykke til pass til barn

Endring i regler for samtykke for utstedelse av pass til barn.

Den 1. november innførte Politiet nye regler for utstedelse av pass til barn. De nye reglene er ment å gjøre prosessen enklere for foreldre, da det vil nå være mulig å gi stående samtykke fra begge foreldrene. Dette medfører at vi ikke trenger be om samtykke hver gang søknad om pass legges inn.

Det er imidlertid viktig å merke seg at de gamle, fysiske papirskjemaene ikke lenger kan benyttes, og at begge foreldrene derfor må møte personlig for å gi samtykke til passutstedelser. Dersom samtykke gis for fremtiden, holder det med å møte en gang, og det samtykket gjelder da fram til barnet fyller 18. Om foreldrene ikke ønsker å gi varig samtykke, må begge foreldrene møte hver gang barnets pass fornyes.

Det vil også være fullt mulig å trekke samtykket tilbake, men ikke for pass/ID-kort som allerede er utstedt.

For mer informasjon, send oss en e-post til emb.dublin@mfa.no