Bibehold av norsk statsborgerskap

Bibehold av norsk statsborgerskap er en ordning som tillater norske borgere, født i utlandet, å beholde sitt norske statsborgerskap etter fylte 22.

Borgere som har minst en norsk forelder, og som tidligere har fått norsk personnummer, kan sende inn søknaden via ambassaden. Mer informasjon finnes på UDIs hjemmesider.

Det er viktig å merke seg at man bør søke i god tid før fyllte 22. En annen viktig ting å ha i bakhodet, er at ambassaden ikke kan utstede pass med 10 års gyldighet, før UDI har godkjent bibehold.