Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bistand til nordmenn

Det er en av utenrikstjenestens oppgaver å bistå nordmenn. Ambassaden i Accra kan yte bistand til norske borgere som besøker eller bor i landet. De tjenester et lands myndigheter tilbyr sine borgere i utlandet kalles gjerne konsulære tjenester.

Kontaktinformasjon til ambassaden og konsulater i sideakkrediterte land.