Statsborgerskap

Henvendelser om statsborgerskap rettes til ambassaden i Accra. Ambassaden oppfordrer alle som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv, eller foreldre som vurderer å søke norsk eller annet statsborgerskap for sine barn, om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Fra 1. januar 2020 er det tillatt med flere statsborgerskap i tillegg til det norske
Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene.

Dersom du har tapt ditt norske statsborgerskap etter å ha søkt om et annet lands statsborgerskap vil det, på nærmere betingelser, være mulig å søke om å få det tilbake. Utlendingsdirektoratet har publisert informasjon om dette på sine hjemmesider og ambassaden henviser til informasjonen der.

Informasjon om dobbelt statsborgerskap på norsk
Informasjon om dobbelt statsborgerskap på engelsk

Det er satt et søknadsgebyr på NOK 2700,- for å levere melding for å få tilbake norsk statsborgerskap. Informasjon om andre gebyrer kan du finne på UDIs nettsider 

Bortfall av statsborgerskapet ved fylte 22 år
Ble du norsk ved fødselen, kan du miste ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på UDI’s nettsider.

Statsborgerskap for personer som utvandret 1960-1975
Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden i Accra eller de underliggende konsulatene før du søker om nytt pass. Det kan være at du er registrert med Statsborgerskap Ukjent i Folkeregistere. I så fall må skatteetaten kontaktes.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI.