Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Gebyr

Ambassaden tar gebyr for enkelte tjenester som utføres for publikum.

Hvilke tjenester dette gjelder framgår av Gebyrforskriften for Norges utenriksstasjoner (ekstern lenke)

Nedenfor finner du oppdaterte gebyrsatser som gjelder fra 1. januar 2020