Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om Georgia

Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om Georgia - regjeringen.no

– Georgierne som demonstrerer i gatene mot denne loven og mot regjeringspartiets retningsvalg, er i sin fulle rett til å markere sitt syn. Bruk av vold mot fredelige demonstranter og aktivister og trusler mot meningsmotstandere har ingen plass i et demokrati. At landets regjering så tydelig distanserer seg fra våre felles, liberale verdier, vil påvirke vårt samarbeid. Fra norsk side ønsker vi å se Georgia fullt integrert i den europeiske familien. Det forutsetter respekt for grunnleggende friheter og rettigheter som Georgia har forpliktet seg til, og tydelige grep fra regjeringens side for å gjenopprette tillit, sier Eide.