Har du planer om å søke om nytt pass?

Har du planer om å søke om nytt pass? Vi ber deg vente til høsten 2022 om du ikke umiddelbart har behov for nytt pass.

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Fødselsnummer for å få pass

Skatteetatens veileder for søknad om norsk fødselsnummer.

Hvis du oppholder deg i utlandet og skal søke om norsk pass ved en norsk utenriksstasjon, må du ha et norsk fødselsnummer. Dersom du ikke har fødselsnummer, må Folkeregisteret opprette det som en del av søknadsprosessen for pass.

For å få tildelt et fødselsnummer, er det viktig at du har med deg riktig dokumentasjon når du møter opp på utenriksstasjonen.

Trykk på lenken til høyre for å komme til Skatteetatens veileder.