Fødselsnummer

Ambassaden tar imot søknad om fødselsnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Det er viktig at du har med deg riktig dokumentasjon når du møter opp på ambassaden. Det er Folkeregisteret som tildeler fødselsnummer. Folkeregisteret har laget en veileder hvor du får tilpasset informasjon om hvilke dokumenter som du må ha med: Folkeregisterets veileder ved søknad om fødselsnummer

Det er krav om personlig oppmøte på ambassaden for barnet og minst én forelder.

Merk: Behandlingstiden hos Folkeregisteret på tildeling av fødselsnummer kan være ca. 3 måneder.