Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Fødselsnummer for å få pass

Skatteetatens veileder for søknad om norsk fødselsnummer.

Hvis du oppholder deg i utlandet og skal søke om norsk pass ved en norsk utenriksstasjon, må du ha et norsk fødselsnummer. Dersom du ikke har fødselsnummer, må Folkeregisteret opprette det som en del av søknadsprosessen for pass.

For å få tildelt et fødselsnummer, er det viktig at du har med deg riktig dokumentasjon når du møter opp på utenriksstasjonen.

Trykk på lenken til høyre for å komme til Skatteetatens veileder.