Om ambassaden

Den norske ambassaden i Tbilisi ble etablert i 2019. Ambassaden ligger ved Fridomsplassen i sentrum av Tbilisi.

Adresse
Royal Norwegian Embassy
Freedom Square
Giorgi Leonidze street 2, Floor 3 
0105 Tbilisi

Kontaktinformasjon
Fra Georgia:
Telefon: + 995 322 440 800

Fra Norge:
+47 23 98 1800

E-post: emb.tbilisi@mfa.no 

Ambassaden arbeider med å fremme Norge og norske interesser i Georgia. Ambassaden dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker, i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass og andre konsulære saker. 

Norge finansierer en omfattende prosjektportefølje i Georgia som inkluderer støtte til godt styresett, rettsstat, menneskerettigheter og demokratiutvikling, utvikling av fornybar energi, styrking av kvinners økonomiske deltakelse, lokalt selvstyre og inkluderende utdanning.

Nåværende ambassadør til Georgia er Helene Sand Andresen.

30 års diplomatisk samarbeid mellom Norge og Georgia ble markert i mai 2022. 

Trenger du hjelp etter ambassadens stengetid?
Du kan lese mer om hvilke konsulære tjenester ambassaden kan tilby her. Trenger du hjelp utenfor ambassadens åpningstider, kan du ta direkte kontakt med UDs operative senter i Oslo på telefon +47 23 95 00 00.