Norge og EU inngår avtale om forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid - Photo:Mathias Rongved
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, EUs utenrikssjef Josep Borrell, og utenriksminister Espen Barth Eide etter undertegningen i Brussel. Mathias Rongved

Norge og EU inngår avtale om forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, utenriksminister Espen Barth Eide og EUs utenrikssjef Josep Borrell undertegnet 28. mai en avtale om sikkerhets- og forsvarssamarbeid mellom EU og Norge. Undertegningen fant sted i Brussel, før EUs årlige sikkerhetskonferanse Schuman Forum.

Pressemelding | Dato: 28.05.2024

– Russlands fullskala invasjon av Ukraina har endret våre sikkerhetspolitiske omgivelser. Nato er og forblir ankerfestet for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Samtidig tar EU i større grad initiativ til også å fylle roller som er viktige for Nato. I tråd med dette har Norge og EU styrket samarbeidet, blant annet om støtte til Ukraina, både med materiell og felles treningsmisjoner, og tiltak for økt produksjonskapasitet i Europa. Det er viktig også for norsk forsvarsindustri, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Partnerskapsavtalen sammenfatter og stadfester samarbeidet som allerede pågår mellom Norge og EU på sikkerhets- og forsvarsområdet. Intensjonen er blant annet å styrke samarbeidet om krisehåndtering, forsvarsindustri, romsamarbeid, kritisk infrastruktur og hybride trusler.

– Med denne partnerskapsavtalen samler vi trådene i vårt samarbeid med EU. Dette gir oss et fundament for det samarbeidet vi allerede har, samtidig som vi peker på områder hvor vi er tjent med å samarbeide mer i fremtiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Gjennom partnerskapet får Norge og EU en solid struktur for dialog og konsultasjoner, på alle nivåer. Det åpnes for at Norge kan inviteres til ministermøter i EU og vi formaliserer en årlig dialog om sikkerhet og forsvar på politisk nivå.

Denne avtalen skal også styrke samarbeidet på det konsulære området, det vil si de tjenester et land tilbyr sine lands borgere i utlandet. Dette er særlig viktig i håndtering av kriser. Det vil være til fordel for Norge, EU, og våre innbyggere, sier utenriksminister Eide.
Avtalen synliggjør helheten i Norges nære samarbeid med EU om sikkerhet og forsvar, ikke minst norsk forsvarsindustris viktige rolle i det europeiske markedet.

Norge deltar allerede i det europeiske forsvarsfondet (EDF), European Defence Agency (EDA), i PESCO-prosjektet om militær mobilitet, vi deltar finansielt og med personell til EUs treningsmisjon av ukrainsk personell (EU MAM) og har besluttet å delta i nye EU-programmer for felles anskaffelse av ammunisjon (ASAP) og felles anskaffelse av forsvarskapasiteter (EDIRPA). Regjeringen arbeider også for deltagelse i EUs nye Space-program Secure Connectivity.

Avtalen gir også økte muligheter for utveksling av gradert informasjon og økt samarbeid om bekjempelse av cyber- og hybrid krigføring. Det innebærer også fortsettelse av vår deltakelse i EUs sivile misjoner og samarbeidsprogrammer for forsvarsindustrien.