Betingelser for næringslivet i Georgia

Ambassaden kan tilby rådgivning om politiske og økonomiske forhold i Georgia. Nært samarbeid med etablert norsk næringsliv har bidratt til kjennskap til det politiske og økonomiske landskap bedrifter må orientere seg i.

Georgia har siden Roserevolusjonen i 2003 gjennomført et omfattende reformarbeid, med til dels imponerende resultater. Et viktig mål har vært å tiltrekke seg utenlandsk kapital gjennom bekjempelse av korrupsjon og liberalisering av økonomien. Korrupsjonen på lavt nivå er så godt som utryddet, og landet får positive vurderinger når det kommer til forhold for næringsvirksomhet.
Samtidig har denne liberaliseringen også mer problematiske sider. For eksempel har Georgias arbeidslivslovgivning blitt kritisert både av ILO og fra EU-hold for å gi arbeidsgivere en meget stor grad av frihet på bekostning av arbeidstageres rettigheter. Fagforeninger har meldt om vanskelige forhold for organisering av arbeidstagere.


Økonomisk samkvem mellom Norge og Georgia
Samhandelen mellom Norge og Georgia utgjorde ca. 100 millioner NOK i 2016, hvorav norsk eksport til Georgia utgjorde rundt 96 millioner. Vannkraftsektoren i landet har stort potensiale. Det norske selskapet Clean Energy Group har siden 2013 vært medier i et vannkraftprosjekt i Adsjaria ved Svartehavet og vant i 2017 et anbud for å bygge et nytt prosjekt nordvest i landet. Investeringen i prosjektet vil bli på rundt 8 milliarder NOK, den største norske vannkraftutbyggingen i utlandet noensinne. Rederiet Wilhelmsen Ships Service har kontor i Tbilisi.