Zadar aquaculture

Projekt održive akvakulture: uvođenje pametnog uzgoja ribe u Hrvatskoj

Norveška i Hrvatska mogu učiti jedna od druge kako bi akvakulturu učinile pametnijom i zelenijom zahvaljujući bespovratnim sredstvima EGP-a i Norveške. Dok je Norveška vodeća zemlja u svijetu u tom području, Hrvatska ima strateški geografski položaj i potencijal za rast unutar sektora. Oba aspekta objedinjuje projekt kojeg provodi Sveučilište u Zadru.

O projektu

Akvakultura nastavlja brzo rasti na globalnoj razini, a poznato je da je ključ uspjeha odgovorno upravljanje na svim razinama. Kroz projekt “COperation for the ADVancement of Aquaculture in Norway and Croatia – COADVANCEe” i Norveška i Hrvatska imat će velike koristi od razmjene stručnog znanja i tehnologije te će otvoriti put odgovornijim i učinkovitijim praksama akvakulture koje će koristiti cijeloj zemlji. Projekt financira Bilateralni fond Financijskih mehanizama EGP-a i Norveške, a provodi se u partnerstvu između Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta Arctic u Norveškoj.
 
Početkom svibnja Veleposlanstvo Norveške je zajedno sa Zadarskom županijom, okupilo stručnjake i gospodarstvenike iz Hrvatske i Norveške na uspješnoj konferenciji o održivoj akvakulturi. Konferencija je bila strateško polazište za bilateralnu suradnju na održivoj akvakulturi, a kao dvije od najboljih zemalja u industriji akvakulture u Europi, njihova će suradnja doprinijeti razvoju održivije i odgovornije akvakulture u Europi i šire.  
 

Bilateralni projekt COADVANCE nadograđuje se na ovu suradnju i nadopunjuje je dodatnim slojem razmjene znanja i stručnosti između dviju zemalja. Njegov je cilj podijeliti održiviji i ekološki prihvatljiviji pristup akvakulturi koji može odgovoriti na rastuću potražnju za plodovima mora, a istovremeno smanjiti utjecaj na planet.

Pametni uzgoj ribe je inovativan pristup akvakulturi, korištenjem tehnologije kao što su senzori i automatizacija za poboljšanje produktivnosti i smanjenje troškova, a istovremeno smanjuje utjecaj na okoliš. Norveška primjenjuje različite napredne tehnologije koje su poboljšale kvalitetu proizvodnje, ali i smanjile negativan utjecaj na okoliš.

Trenutno je fokus na upravljanju patogenima i parazitima, poboljšanju zdravlja i dobrobiti riba, kružnom gospodarstvu i potpunoj automatizaciji proizvodnje. Da bi to postigla, norveška je industrija razvila i/ili upotrijebila niz inovativnih tipova proizvodnih sustava i pametnih rješenja za bolje praćenje i kontrolu proizvodnje.

Zadar aquaculture

Početak projekta

Službeni početni sastanak za partnere već je održan na Sveučilištu u Zadru u svibnju, gdje su norveški i hrvatski istraživači sudjelovali na radionici. Radionica je iskorištena za raspravu o najzanimljivijim temama vezanim uz izazove u razvoju održive akvakulture. O svim temama razgovaralo se i uspoređivalo hrvatske i norveške partnere. Kroz radionicu su se partneri međusobno upoznali, imali su priliku razgovarati o ciljevima projekta te iznijeti svoja očekivanja, stručnost i doprinose projektu.

Bilo je vremena i za terenski obilazak ribogojilišta Cromaris, koja je vodeća tvrtka u proizvodnji i preradi visokokvalitetne mediteranske ribe. Kao šesta najveća tvrtka u svijetu u uzgoju brancina i orada, norveškim je partnerima bilo vrlo korisno dobiti uvid u to kako se radi uzgoj ribe kod nas u Hrvatskoj te kako se također fokusiraju na svježinu, održivu proizvodnju i premium kvaliteta. Iako proizvode različite vrste riba, imaju iste zajedničke izazove kao i prevencija bolesti. Sve u svemu, radionica je uspješno postavila temelje za budući projekt.

U sljedećim fazama projekta hrvatski će predstavnici otputovati u Norvešku.