Razmjenom znanja do reformi Zapadnog Balkana

Hrvatska i Norveška rade zajedno u okviru programa "Knowledge for Reform Action in the Western Balkans" pomažući europski put zemljama Zapadnog Balkana.

Program "Znanjem do reforme na Zapadnom Balkanu" podržava Norveška, a provodi Ured UNOPS-a u Austriji. Za cilj ima podržati vladine institucije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji u njihovim reformskim procesima te tako olakšati pristupanje EU. 

Tehnička pomoć se u okviru ovog programa temelji na nekoliko ključnih točaka, a usmjerenost na podršku vladama korisnica je jedno od tih. Kroz program se potiče suradnja temeljena na snažnom angažmanu sa svim korisnicima, Europskom Unijom, Vladom Norveške i timovima UN-a u zemljama. Partnerima sa Zapadnog Balkana program pomaže u napredovanju u Zelenoj agendi EU-a i u postizanju napretka u reformskim prioritetima, na primjer u energetskom, prometnom i poljoprivrednom sektoru. U tome se oslanja na skupinu visokokvalificiranih konzultanata koji pružaju smjernice i pomoć na terenu, licem u lice, bilateralno ili putem radionica za izgradnju kapaciteta. Nadalje, EU stručnjaci pružaju horizontalne savjete i tehničku ili pravnu podršku u poglavljima u okviru klastera 3, konkurentnost i uključivi rast.

Hrvatska sudjeluje u ovom programu preko Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih poslova (Service for Knowledge Transfer), a sporazum o suradnji trenutno je u nastanku (svibanj 2024.). No, i bez sporazuma predstavnici hrvatskih institucija i samostalni konzultatni iz Hrvatske sudjelovali su u nekoliko projekata tehničke pomoći. Tako je primjerice dvoje stručnjaka iz hrvatske pomagalo Vladi Crne gore u području sigurnosti hrane i fitosanitarnih politika. 

Što razlikuje ovaj program od drugih sličnih inicijativa?

Zajednički program Norveške/UNOPS-a nadopunjuje važan posao koji obavlja sama EU putem TAIEX-a i Twinninga, od strane država članica EU-a, njihovih provedbenih agencija, kao i drugih UN-ovih agencija. Partnerstvo između Norveške, UNOPS-a i mjerodavnih agencija osigurava obilje stručnosti, resursa i zajedničkih ciljeva, stvarajući čvrst temelj za utjecajne inicijative, na primjer u području klime, energije, prometa i poljoprivrede. Program nudi neovisne tehničke savjete utemeljene na dokazima, a iskusni stručnjaci mogu voditi vladine institucije kroz složen proces pristupnih pregovora i pomoći u rješavanju pravnih, administrativnih ili institucionalnih pitanja povezanih s integracijom u EU.

Iskorištavajući zajedničke resurse i prethodno iskustvo zemalja EU, program cilja na transformativno djelovanje u različitim područjima. Kroz ciljane intervencije, Norveška i na ovaj način teži doprinijeti društvenom, gospodarskom i ekološkom razvoju regije.