Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Vigsel

Ambassaden i Zagreb er ikke bemyndiget til å foreta vigsler.

For mer informasjon om hvilke utenriksstasjoner som kan utføre vigsler, se Vigsel ved norsk utenriksstasjon

Norske borgere som ønsker å gifte seg i Kroatia, bes kontakte den kroatiske ambassaden i Oslo for mer informasjon.

Den kroatiske ambassade i Oslo
Drammensveien 82
0244 Oslo

Telefon: +47 2301 4050
E-post: [email protected]