Søknad om pass

Norske pass

Norske statsborgere bosatt i Kroatia kan søke om pass kun ved den norske ambassaden i Zagreb. Bakgrunnen for dette er innføringen av biometriske pass i april 2010.

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale.

Ved søknad om pass til barn må barnet være med.

Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer.

Har man ikke norsk personnummer må man søke om dette først via ambassaden i Zagreb.

Ekspedisjonstid for konsulære tjenester ved ambassaden er mandag til fredag kl.1000-1200.

Kontakt ambassaden på telefon +385 1 6273 800 mellom 08.30 - 16.00 for å bestille passavtale.