Norwegian passports - Photo:Photo: Neue Design Studio
Photo: Neue Design Studio

Søknad om pass

Norske statsborgere bosatt i Kroatia kan søke om pass kun ved den norske ambassaden i Zagreb. Det samme gjelder søknad om nødpass.

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass, må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale. Ved søknad om pass til barn må barnet være med. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Dersom du ikke har norsk personnummer, må du søke om dette først via ambassaden i Zagreb.

Det hender at nordmenn på reise i Kroatia blir frastjålet eller mister passet. Dersom akutte forhold tilsier at det ikke er mulig å vente på utstedelse av ordinært pass, kan du søke om nødpass. Kontakt ambassaden for flere detaljer. 

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
  3. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

Ekspedisjonstid for konsulære tjenester ved ambassaden er mandag til fredag kl.1000-1200.

Kontakt ambassaden på telefon +385 1 6273 800 for å bestille avtale.

Prisliste for konsulære tjenester. Vær oppmerksom på at ambassaden kun tar imot betaling med kort.