Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Norsk statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap regulerer hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

NB! Stortinget har bestemt at i framtiden vil dobbelt statsborgerskap bli lov for alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde.