Norsk i Frankrike

Opphold i Frankrike

Nedenfor følger relevant informasjon for midlertidig og fast opphold i Frankrike for norske statsborgere.

EU-regler for helserettigheter

Er du norsk pensjonist og bosatt i EØS-området eller Sveits? Da bør du lese dette.

Norske institusjoner i Frankrike og norsk-franske foreninger

Skolegang og studier i Frankrike

Nedenfor finnes veiledning om mulighetene for norsk skolegang i Frankrike. Den som bor i Frankrike kan følge norsk undervisning via brev- eller nettkurs, det være seg på grunnskole eller videregående nivå. I tillegg vil du finne informasjon om utdanningsmulighetene innenfor det franske systemet, enten du vil gå på skole, eller om du vurderer å studere i Frankrike.

Globalskolen

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret må skolen ha søknaden seinest 30. januar.

Utdanning i Frankrike

Frankrike tilbyr høy kvalitet innen skole og utdanning, og er i dag den tredje største mottaker av utenlandske studenter internasjonalt. Det finnes flere gode ordninger som retter seg spesielt mot norske elever og studenter som ønsker å velge Frankrike som studieland på ulike nivåer.

Forskning i Frankrike

Frankrike er en tung forskningsnasjon, med en rekke miljøer i det internasjonale toppsjiktet. Norske forskere har brede kontaktflater med landet, og publiseringssamarbeidet er i stadig vekst.

Norges hus – Maison de Norvège tilbyr hybler til norske studenter og forskere i Paris

Cité internationale universitaire de Paris er en unik studentby med beliggenhet i et flott parkområde i 14. arrondissement. Det er svært kort vei til offentlig kommunikasjon og byen forøvrig. Studentbyen har vel 6000 beboere fordelt på 43 hus av ulike nasjonaliteter, herunder la Maison de Norvège, Norges hus.