EU-regler for helserettigheter

Er du norsk pensjonist og bosatt i EØS-området eller Sveits? Da bør du lese dette.

1. juni 2012 trådte trygdeforordning 883/04 i kraft for Norge. Forordningen har konsekvenser for helserettighetene til blant annet norske pensjonister bosatt i EØS-området eller Sveits og grensearbeidere. For de fleste medfører de nye reglene kun små endringer.

En av de viktigste endringene er at norske pensjonister bosatt i EØS  – og som har blankett E121 fra Norge – nå skal bestille Europeisk helsetrygdkort fra Norge.

Du kan finne ytterligere informasjon på HELFOs nettsider.