Bistand til Nordmenn

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig.

Les mer her om hva utenriksstasjonene kan bistå med og hva de ikke kan bistå med.

Franske bestemmelser vedrørende innreise og karantene

Fullvaksinerte personer, som kommer fra land Frankrike klassifiserer som "grønne," kan fortsatt reise inn i Frankrike uten å vise PCR-test. Norge regnes som "grønt" land. Personer over 12 år som ikke er vaksinerte må fremlegge negativ Covid-test tatt de siste 24 timer, før reisen kan påbegynnes.

Informasjon vedrørende Koronaviruset (Covid-19)

Corona situasjonen skaper uforutsigbarhet for reisende, og innreisereglene til Norge endres ofte. Ønsker du å reise til Norge se her for oppdatert informasjon:

Frankrike - Reisevettregler

Krisetelefon for nordmenn i utlandet

Kirkens SOS, Norges største krisetelefon, er også et tilbud til nordmenn i utlandet. Den er åpen for alle. Ved å ringe + 47 815 33 300, får du noen å snakke med.

Viktige telefonnummer i nødstilfeller

Publikum i Frankrike som ringer ambassaden utenom åpningstid vil automatisk bli overført til UDs operative senter.

Bistand til Nordmenn ved reiser i utlandet

Råd angående forholdsregler ved reise i utlandet, og bistand du kan forvente å få fra utenriksstasjonene.

Reiseforsikring. Behandlingsreiser, sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

Registrer deg på reiseregistrering.no!

Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også ‘fastboende’ nordmenn.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt unødvendige reiser til utlandet

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder foreløpig frem til 1.juli d.å.. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.

Bestille time på konsulatet i Paris

Konsulatavdelingen og henvendelser relatert til koronasituasjonen

Ambassaden mottar mange henvendelser relatert til koronasituasjonen. På grunn av stor pågang kan ambassaden dessverre ikke gi individuelt tilpassede svar på alle henvendelser.