Utdanning i Frankrike

Frankrike tilbyr høy kvalitet innen skole og utdanning, og er i dag den tredje største mottaker av utenlandske studenter internasjonalt. Det finnes flere gode ordninger som retter seg spesielt mot norske elever og studenter som ønsker å velge Frankrike som studieland på ulike nivåer.

Høyere utdanning i Frankrike

I tillegg til at norske universiteter og høyskoler tilbyr Erasmus-opphold ved en rekke avtaleinstitusjoner over hele Frankrike, er det flere tilrettelagte fullgradsstudier for norske søkere, slik som Ingeniør- eller økonomistudier i Toulouse, årskurs i fransk for lærere i Normandie, oversetterstudium i Paris mm. Mer om disse og øvrige ordninger her.

Gateway tilbyr i samarbeid med Novacia business school i Paris to programmer innen marked og ledelse på engelsk hvor franskkurs er integrert i studiet og som gir 30 studiepoeng i Norge. Vårsemesteret: International Communication with French og i Høstsemesteret: International Society with French

Utover disse ordningene tilbyr en lang rekke universiteter franskstudier for utenlandske studenter som ønsker å lære språket. Etter hvert som flere franske institusjoner også oppretter studieprogrammer på engelsk, er det også i økende grad muligheter for dem som ønsker å studere på engelsk.

Informasjon om muligheter for å studere i Frankrike generelt kan søkes hos ANSA eller Campus France.

Boligtilbud for studenter og forskere i Paris:
Norges hus på den internasjonale studentbyen i Paris tilbyr bolig til norske studenter og forskere. Det tilbys 50 hybler for studenter og to hybelleiligheter for forskere.
Mer informasjon og søknad finnes her: http://www.ciup.fr/maison-de-norvege/

Videregående skole i Frankrike

Norske skolelever som ønsker å ta alle tre årene på videregående skole i Frankrike, har et unikt tilrettelagt tilbud for norske elever ved videregående skoler i Bayeux, Lyon og Rouen. I tillegg til å ta ordinært fransk videregående med studiespesialisering (fransk bac), er det et tilrettelagt opplegg hvor både fransk og norsk inngår å fagplanen. Mer info om ordningen og søknad her.

Det finnes også ordninger for dem som kun ønsker å ta første året på videregående (VG1) i Frankrike. Nærmere info om dette her.

Det er også egne opplegg for elever innen yrkesfag som ønsker et studieopphold i Frankrike. Elever på første år innen restaurant- og matfag i Norge kan søke om treårig program innen kokkefag. Elever i Vg1 naturbruk kan søke opptak til et treårig program innen akvakultur.

Undervisningstilbud for norske elever bosatt i Frankrike

For elever i Paris-området , tilbyr den norske seksjonen (section norvégienne) ved Lycée international i Saint – Germain - en - Laye norske og norsk-franske elever et fransk skoletilbud med tilleggsopplæring i norsk språk, norsk historie og samfunnsfag. Den norske seksjonen tar opp elever fra førskole til videregående nivå.

For mer informasjon se: http://section-norvegienne.com E-post: section.nor@gmail.com

Den Svenske Skolan i Paris tilbyr undervisning for nordiske barn og barn med nordisk tilknytning. For mer informasjon: www.svenskaskolanparis.com

Norske elever som bor i Frankrike kan også følge norsk undervisning via nettbaserte opplæringstilbud på grunnskole -og videregående nivå.

Globalskolen og Norskskolen gir nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn som bor i utlandet. Opplæringen bygger på offentlige læreplaner, og elever med liten eller ingen erfaring med det norske språket kan også følge undervisningen gjennom ulike tilbud i grunnleggende norsk.

For norsk videregående opplæring i Frankrike vises det til fjernundervisningstilbud fra Norsk korrespondanseskole og Folkeuniversitetet.

Utfyllende informasjon om opptakskrav til høyere utdanning i Norge fås ved Samordna opptak.

Finansiering

Studier i ved franske læresteder gir rett til lån og stipend fra Lånekassen hvis lærestedet er godkjent. På Lånekassens hjemmeside finnes lister over godkjente læresteder i Frankrike.

I tillegg er det for enkelt studier mulighet for å søke støtte fra ulike legater. Et av disse er Eva og Erik Ankers legat som har som formål å støtte norsk ungdom som gjennom studier i Frankrike kan fremme kontakten med og forståelsen for fransk kultur- og samfunnsliv. Søkeren må beherske fransk, bør være under 35 år og være ferdig med sin grunnutdannelse (tilsvarende bachelornivå).