Joan Martinez-Alier - Kuva:  Photo: Joan Vidal
Joan Martinez-Alier Photo: Joan Vidal

Holbergprisen 2023 / Nils Klim-prisen 2023

Holbergprisen feirer 20 år-årsjubileum i år, og tildeles en forsker som har preget internasjonal forskning på en avgjørende måte innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus eller teologi.

Prisvinneren for 2023 går til den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier for hans forskning innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert urettferdighet.

Hans mål er å synliggjøre de mange miljøkonfliktene i verden. Han har vært sentral i å utvikle «The Environment Justice Atlas», som dokumenterer omtrent 4000 miljøkonflikter og kamper for rettferdighet på verdensbasis. Flere konflikter fra Norge er med på listen, for eksempel de som dreier seg om vindkraftanlegget på Fosen, utbygging av Alta-vassdraget og klimasøksmålet for å forhindre oljeboring i Arktis.

Medfølgende prisen er en sum på 6 millioner norske kroner.

Nils Klim-prisen 2023

Simona Zetterberg_Nielsen_Photo_Lars_Kruse.jpgSimona Zetterberg-Nielsen  Photo: Lars Kruse

Nils Klim-prisen for 2023 går til den danske forskeren Simona Zetterberg-Nielsen for sitt betydelige bidrag innen forskning på romanens historie, narratologi, og fiksjonalitet – det vil si hvordan litteraturen relaterer seg til levd virkelighet og til individuelle og sosiale erfaringer.

Zetterberg-Nielsen er lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet. Hun er også medlem av Det Unge Akademi under Det Danske Videnskabernes Selskab.

Nils Klim-prisen tildeles årlig til en ung, nordisk forsker som har utmerket seg gjennom sitt akademiske bidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi.

Prisen er verdt 500.000 norske kroner.

Pressemelding

Holbergprisen (holbergprize.org)