Behandlingstid søknad om pass

Har du planer om å søke om nytt pass?

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Vennligst se følgende lenke til Regjeringens nettside for mer informasjon:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hasteinnkaller-produsenten-av-norske-pass/id2906111/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-2581966-ownerid463-documentTypeaktuelt/nyheter