Om innreise til Cuba via USA

theme_Passkontroll

Ambassaden får stadig flere spørsmål om hvorvidt det er lovlig med innreise til Cuba via USA. På den norske ambassaden i Havanna behandler vi ikke visumsøknader for innreise til Cuba – dette er det cubanske myndigheter som tar seg av. Hva gjelder innreise via USA er dette en særstilling mellom Cuba og USA, og man bør dermed henvende seg til både kubanske og amerikanske myndigheter for oppdatert informasjon.

Som en del av amerikansk lovgivning er det reisebegrensninger mellom Cuba og USA. Informasjon om disse begrensningene finnes på amerikanske myndigheter sine nettsider:

US Embassy in Havana: https://cu.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/traveling-to-cuba/

US Department of Treasury: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cuba_fact_sheet_11082017.pdf

For til enhver tid oppdatert informasjon, anbefaler vi tilreisende å kontakte kubanske og/eller amerikanske myndigheter: 

Den cubanske ambassaden i Oslo
Adresse: Oscarsgate 78B, 0244 Oslo
Telefon: (+47) 23 08 32 63
Åpent mandag-fredag kl. 09-12

USAs ambassade i Oslo
Adresse: Morgedalsvegen 36, 0378 Oslo
Telefon: (+47) 21 30 85 40
Åpent mandag-fredag kl. 08.30-17