Om innreise til Cuba via USA

theme_Passkontroll

Ambassaden får stadig flere spørsmål om hvorvidt det er lovlig med innreise til Cuba via USA. Her har vi samlet nyttig informasjon angående dette.

Som en del av amerikansk lovgivning er det reisebegrensninger mellom Cuba og USA. Alle personer som befinner seg på amerikansk territorium er omfattet av US Jurisdiction: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/31/515.329. Det vil si at tredjelandsborgere er omfattet av de samme reisebegrensningene som amerikanere.

For å reise direkte fra USA til Cuba må man dermed være innenfor en av de 12 lovlige reisekategoriene amerikanske myndigheter har utformet for tillatte reiser til Cuba. Du finner mer informasjon om disse kategoriene på følgende nettsider:

US Embassy in Havana: https://cu.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/traveling-to-cuba/

US Department of Treasury: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cuba_fact_sheet_11082017.pdf

Det er videre mulig å reise til Cuba fra USA via tredjeland som Mexico, Canada eller Panama for å omgå disse reisebegrensningene. I slike tilfeller bør man ordne med visum til Cuba på forhånd før man reiser fra USA.

De samme reisebegrensingen gjelder også for reiser fra Cuba til eller via USA.