Om ambassaden

Ambassaden representerer Norge på Cuba og i tolv sideakkrediterte land i Karibia. Ambassaden rapporterer direkte til Utenriksdepartementet i Oslo og det daglige arbeid ledes av Norges ambassadør på Cuba, Ingrid Mollestad.

Blant ambassadens viktigste oppgaver er å ivareta og fremme norske interesser på Cuba samt å videreutvikle kontakt og samarbeid mellom de to landene. Ambassaden søker å styrke diplomatiske bånd og bilaterale forbindelser innenfor flere områder. Ambassaden rapporterer løpende til Utenriksdepartementet og andre etater om den politiske og økonomiske utviklingen på Cuba. Menneskerettighetssituasjonen følges nøye.

 

Calle 21 #307
e/H e I 
Vedado
Ciudad de La Habana
Cuba