Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Fasade.jpg

Om ambassaden

Ambassaden representerer Norge på Cuba, Haiti og i elleve andre sideakkrediterte land i Karibia. Ambassaden rapporterer direkte til Utenriksdepartementet i Oslo og det daglige arbeid ledes av Norges ambassadør på Cuba, Beate Stirø.

Adresse:
Calle 21 #307
e/H e I 
El Vedado
Ciudad de La Habana
Cuba

Kontortid:
mandag til torsdag 08.30-16.30
fredag 08.30-14.00

Konsulatets åpningstider:
mandag til fredag 09.30-11.30

Blant ambassadens viktigste oppgaver er å ivareta og fremme norske interesser på Cuba samt å videreutvikle kontakt og samarbeid mellom de to landene. Ambassaden søker å styrke diplomatiske bånd og forbindelser også med Haiti og andre sideakkrediterte land i embetsdistriktet. Ambassaden har en rekke samarbeidsprosjekter, og rapporterer løpende om politisk og økonomisk utvikling på Cuba og i Karibia.