For nordmenn

Reiseinformasjon for Cuba

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Ambassaden representerer Norge på Cuba, Haiti og i elleve andre sideakkrediterte land i Karibia. Ambassaden rapporterer direkte til Utenriksdepartementet i Oslo og det daglige arbeid ledes av Norges ambassadør på Cuba, Ingrid Mollestad.

Praktikantplass ved ambassaden i Havanna

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr én praktikantplass for studenter hvert semester, med tiltredelse hhv. 1. februar og 1. august.

Nyheter og arrangementer

Norgesskolen

Norgesskolen gir elever fra hele verden en mulighet til å lære norsk og bli bedre kjent med norsk kultur og samfunn.

Om innreise til Cuba via USA

Ambassaden får stadig flere spørsmål om hvorvidt det er lovlig med innreise til Cuba via USA. På den norske ambassaden i Havanna behandler vi ikke visumsøknader for innreise til Cuba – dette er det cubanske myndigheter som tar seg av. Hva gjelder innreise via USA er dette en særstilling mellom Cuba og USA, og man bør dermed henvende seg til både kubanske og amerikanske myndigheter for oppdatert informasjon.

Informasjon angående ny statsborgerlov

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde.  I mellomtiden gjelde de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap.

Pass

Her finner du informasjon du trenger om søknader om pass, samt hva du gjør ved tap av pass og evt. turistvisum.

Ekteskap

Informasjon om inngåelse av ekteskap.

Norske konsulater i Karibia

Kontaktinformasjon til norske konsulater i regionen.

Reiseregistrering

Nordmenn oppfordres til å benytte seg av UDs reiseregistrering.

Nye retningslinjer foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet

Den 1. april ikraftsettes endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.