Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

For nordmenn

Reiseinformasjon for Cuba

Lenke til Regjeringen.no

Reiseregistrering

Nordmenn oppfordres til å benytte seg av UDs reiseregistrering.

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Havanna representerer Norge på Cuba og i 12 andre sideakkrediterte land i Karibia, gjennom 13 honorære konsulater. Ambassaden rapporterer direkte til Utenriksdepartementet i Oslo og det daglige arbeidet ledes av Norges ambassadør på Cuba, Beate Stirø.

Norske konsulater i Karibia

Kontaktinformasjon til norske konsulater i regionen

Pass

Her finner du informasjon du trenger om søknader om pass, samt hva du gjør ved tap av pass og evt. turistvisum.

Notarialforretninger

Utenriksstasjonen kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Informasjon angående ny statsborgerlov

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Endringene gjelder for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Nye retningslinjer foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet

Den 1. april ikraftsettes endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.

Ekteskap

Informasjon om inngåelse av ekteskap.

Om innreise til Cuba via USA

Ambassaden får stadig flere spørsmål om hvorvidt det er lovlig med innreise til Cuba via USA. På den norske ambassaden i Havanna behandler vi ikke visumsøknader for innreise til Cuba – dette er det cubanske myndigheter som tar seg av. Hva gjelder innreise via USA er dette en særstilling mellom Cuba og USA, og man bør dermed henvende seg til både cubanske og amerikanske myndigheter for oppdatert informasjon.

Praktikantplass ved ambassaden i Havanna

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr praktikantplass til én student for seks måneder, to ganger i året. Neste utlysning er for høsten 2021.

Nyheter og arrangementer