Fjord

Smitteverntiltakene oppheves lørdag 12. februar

The Norwegian Government has removed the infection control measures since Saturday 12 February.

(Scroll down for English version)

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

  • Forskriftsfestede krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering oppheves.
  • Forskriftsfestet krav om testing før avreise til og etter ankomst Svalbard vil foreløpig videreføres. Det samme gjelder forbud mot internasjonale charterflygninger til Svalbard.

The Norwegian Government has removed all regulatory measures against COVID-19, including the requirement to wear a face covering, keep a 1-metre distance, and the duty to go into isolation when people are sick. Some rules for Svalbard are being kept. The change took effect from 10 am 12 February.

  • The regulatory requirement to produce a negative test taken prior to arrival and the requirement of entry registration are repealed.
  • The regulatory requirement of testing before and after arrival in Svalbard will be kept for now. The same applies to the ban on international charter flights to Svalbard.

Se mer på lenkene under/See more on the following links: