New Passports By Catharine Caprino

Har du planer om å søke om nytt pass?

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet.

Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land.
 
Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022. Dette gjelder dog ikke pass der det behov for visum til Norge.
 
 
Situasjonen vi står i nå handler om unormalt høy etterspørsel kombinert med råvaremangel. Dette medfører en begrensning på hvor mange pass- og ID-kort som kan utstedes før sommeren.
  • For at flest mulig skal få pass før ferien, oppfordrer vi de som ikke trenger dette nå, om å vente til etter sommeren med å søke.
  • Har du dobbelt statsborgerskap, og gyldig pass som kan benyttes for planlagt reise, oppfordres du til å vente med å fornye det norske passet.
  • Du bør ikke bestille reise før du har forsikret deg om at du har gyldig reisedokument til reisen.

Her er lenke til noen vanlige spørsmål - Q&A.