Amb Løchen

Goodbye Message from Ambassador Løchen

Ambassador Grete Løchen shares her goodbye message (in English and Vietnamese) as she has completed her 4-year term in Hanoi, Vietnam

Dear Norwegian community, our national and international partners, colleagues and friends across Vietnam and Laos!

Today is my last day as Norwegian Ambassador to Vietnam and Laos. My term has come to an end. I am very sad to leave, although, as a diplomat, we know this is part of our work life. I am very grateful to have had this opportunity to work here in Hanoi, and get to know such beautiful countries and very kind and friendly people in both Vietnam and Laos. 

Despite the pandemic, I am proud of what we have achieved together. I am happy to see good and steadily growing bilateral relationships between our countries, also in multilateral fora, such as the UN and ASEAN. We have exchanged political visits, and effectively cooperated in numerous areas such as sustainable ocean economy, preventing marin littering, climate change, renewable energy, including offshore wind. I’m very pleased to see major Norwegian energy companies such as Equinor, Scatec and Aker Horizon exploring the potentials for offshore wind investment in Vietnam and assisting the country in the green energy transition. In both Vietnam and Laos humanitarian mine action through the important work of NPA and other partners continues to be an important part of our relations.  I am also very proud of the close cooperation the Embassy has established with the UN country teams.

Differences might exist but through mutual trust and engagement, I am convinced that we will overcome challenges. I am a strong believer in dialogue.

Let me take this opportunity to thank everyone for your excellent cooperation, partnership and friendship during the last four years, which I have very much appreciated. I am leaving Vietnam and Laos with very good memories and a special place in my heart. I will certainly come back for visits.

Finally, I strongly believe that the new ambassador, Ms. Hilde Solbakken and Team Norway in Hanoi will continue and further expand the work we have set in motion together.

Goodbye for now and hopefully see you soon!

Ambassador Grete Løchen

 

Lời chào từ biệt của Đại sứ Grete Løchen

Thân mến gửi các bạn Na Uy, các đối tác trong nước và quốc tế, các đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi ở Việt Nam và Lào!

Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi trên cương vị Đại sứ Na Uy tại Việt Nam và Lào. Nhiệm kỳ của tôi đã kết thúc. Tôi rất buồn khi phải rời đi, mặc dù chúng tôi biết đây là một phần “tất yếu” của nghề ngoại giao. Tôi rất cảm kích vì đã có cơ hội làm việc ở Hà Nội, hiểu thêm về đất nước xinh đẹp của các bạn với những con người tốt bụng và thân thiện ở cả Việt Nam và Lào.

Bất chấp đại dịch, tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được cùng nhau. Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ song phương tốt đẹp và ngày càng phát triển bền vững giữa chúng ta, cũng như tại các diễn đàn đa phương như LHQ và ASEAN. Chúng ta đã trao đổi các chuyến thăm chính trị và hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như kinh tế đại dương bền vững, ngăn ngừa tình trạng rác thải nhựa trên biển, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, bao gồm cả điện gió ngoài khơi. Tôi rất vui khi thấy các công ty năng lượng lớn của Na Uy như Equinor, Scatec và Aker Horizon đang khám phá tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và hỗ trợ các bạn trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Ở Việt Nam và Lào, khắc phục hậu quả bom mìn nhân đạo thông qua các hoạt động quan trọng của tổ chức Viện trợ Nhân dân Na uy (NPA) và các đối tác khác tiếp tục là một phần quan trọng trong quan hệ của chúng ta. Tôi cũng rất tự hào về sự hợp tác chặt chẽ mà Đại sứ quán đã thiết lập được với đội ngũ quốc gia của Liên hợp quốc ở cả hai nước.

Mặc dù có sự khác biệt nhưng tôi chắc chắn rằng sự tin tưởng lẫn nhau và đối thoại sẽ giúp chúng ta vượt qua thách thức. Tôi là người có niềm tin mạnh mẽ vào đối thoại.

Hãy cho phép tôi nhân cơ hội này cảm ơn tất cả mọi người vì sự hợp tác, quan hệ đối tác và tình bạn tuyệt vời của các bạn trong suốt bốn năm qua, điều mà tôi vô cùng trân trọng. Tôi rời Việt Nam và Lào với những kỷ niệm đẹp, và một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi chắc chắn sẽ trở lại thăm.

Cuối cùng, tôi tin tưởng rằng tân đại sứ, bà Hilde Solbakken và Team Na Uy tại Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy những gì chúng ta đã và đang cùng nhau thực hiện.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đại sứ Grete Løchen