Tiltak for norsk næringsliv

Informasjon om hvordan ambassaden kan bistå norsk næringsliv i Storbritannia.

Ambassaden kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den britiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med britiske myndigheter.

Dersom ambassaden er part i eller støtter næringsfremmende tiltak, kan vi være behjelpelige med direkte henvendelser til britiske myndigheter i forbindelse med tiltaket.

Ambassaden i London kan også bistå enkeltbedrifter med å finne de rette kontaktene i Storbritannia, og har et bredt nettverk som norske bedrifter kan dra nytte av. Dette gjelder både på myndighetsnivå og i privat sektor. Ambassaden kan eksempelvis benyttes som møteplass mellom norske og britiske parter. Dette har blitt gjort både gjennom organisering av fag- og kontaktseminarer, produktpresentasjoner for inviterte målgrupper, og gjennom enkeltstående møter, og i enkelte tilfeller ved mottakelser eller middager i ambassadørens residens.