Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Andre konsulater i Storbritannia

Det er flere norske honorære konsuler i Storbritannia.

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet.

Konsulene har samtykket til å representere Norge i sin region på frivillig basis, og mottar ikke lønn fra norske myndigheter. Deres hovedoppgave er å gi bistand til norske statsborgere, fremme norske interesser og norsk-britisk samarbeid.