Andre konsulater i Storbritannia

Det er flere norske honorære konsuler i Storbritannia.

 Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet; i vårt tilfelle, Storbritannia.

Som tittelen tilsier, mottar ikke konsulene lønn fra norske myndigheter, men har samtykket til å representere Norge i deres region på frivillig basis. Deres hovedoppgave er å gi bistand til norske statsborgere, fremme norske interesser og norsk-britisk samarbeid i sin region.

For å finne kontaktinformasjon for hvert konsulat, kan du bla nedover.