Andre konsulater i Storbritannia

Det er flere norske honorærkonsuler i Storbritannia.

Honorærkonsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet; i vårt tilfelle, Storbritannia.

Som tittelen tilsier, mottar ikke konsulene lønn fra norske myndigheter, men har samtykket å representere Norge i deres region på frivillig basis. Deres hovedoppgave er å fremme norske interesser og videre norsk-britisk samarbeid i sin region.

Honorære konsuler har ofte kontakt med Norge gjennom sin hverdagsvirksomhet, og kan gi råd og bistand i forbindelse med norske myndigheter, institusjoner eller enkeltpersoner. Det sier seg selv at de også tilbyr hjelp og råd til norske statsborgere i sitt møte med Storbritannia.

For å finne kontaktinformasjon for hvert konsulat, kan du bla nedover.