Det britiske markedet

Storbritannia er et rikt og mangfoldig marked som på flere områder er lett tilgjengelig for norske eksportører.

Storbritannia har en lang historie som handelsnasjon og følger i dag moderne, internasjonale prinsipper om rettferdig og åpen handel på likt nivå og basis for alle.

På grunn av en rik kulturarv, den språklige posisjonen og historiske forbindelser med store deler av verden, har Storbritannia mange fordeler når det gjelder å drive handel med utenlandske selskaper. Mange bedrifter i etablerings- eller ekspanderingsfasen søker mot Storbritannia på grunn av fordeler som god infrastruktur og en attraktiv beliggenhet med kunder, produktinnovatører og leverandører, i tillegg til muligheten for å finne kvalifiserte medarbeidere eller partnerselskaper.

Storbritannia et naturlig springbrett for norske bedrifter med internasjonale ambisjoner. Per i dag har omtrent 250 norske bedrifter etablert seg i Storbritannia. Norsk næringsliv er til stede i de fleste sektorer. Viktige sektorer er offshore vindkraft, CCUS, hydrogen, sjømat, maritim transport, teknologi, byutvikling, turisme og kreative næringer.