ldn.jpg

Det britiske markedet

Storbritannia er et rikt og mangfoldig marked som på flere områder er lett tilgjengelig for norske eksportører.

Storbritannia har en lang historie som handelsnasjon, og følger i dag moderne, internasjonale prinsipper om rettferdig og åpen handel på likt nivå og basis for alle. I Storbritannia kan norske aktører registrere selskap, benytte banktjenester og starte handel svært raskt og med samme støtte fra den britiske regjeringen som enhver britisk bedrift.

På grunn av en rik kulturarv, den språklige posisjonen og historiske forbindelser med store deler av verden, har Storbritannia mange fordeler når det gjelder å drive handel med utenlandske selskaper. Mange bedrifter i etablerings- eller ekspanderingsfasen søker mot Storbritannia på grunn av fordeler som god infrastruktur og en attraktiv beliggenhet med kunder, produktinnovatører og leverandører, i tillegg til muligheten for å finne kvalifiserte medarbeidere eller partnerselskaper, lett tilgjengelig.

Med 60 millioner innbyggere er Storbritannia et stort marked i seg selv. Britiske statsborgere nyter høy levestandard, god tilgang på utdanning og et offentlig finansiert helsevesen. Det britiske markedet er også et internasjonalt knutepunkt. Markedet er kjent som ett av verdens mest fleksible, og tiltrekker seg investorer fra alle deler av verden. For mange fungerer Storbritannia som inngangsport til verdens største enkeltmarked i EU/ EØS. Landet er av disse grunnene ideelt for å bygge opp en virksomhet som er avhengig av internasjonale koblinger.

Storbritannia et naturlig springbrett for norske bedrifter med internasjonale ambisjoner. Med unntak av våre skandinaviske naboer, er Storbritannia det kanskje enkleste landet å drive handel i for nordmenn. Per i dag har omtrent 320 norske bedrifter etablert seg i Storbritannia, hvorav om lag 100 i Skottland. Norsk næringsliv er dermed til stede i de fleste sektorer. Storbritannia er også et viktig og økende marked for norsk turistnæring.