Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Norske skoletilbud

Norske skoletilbud
Image: Berit Roald / NTB Scanpix

Her er en liste over norske skoler for deg som bor i Storbritannia.

Den norske skolen

Den norske skolen i London ligger i Wimbledon. Denne har elever fra barnehageklasse (fra 3 år) og ut ungdomsskoletrinnet (10. klasser). Den følger i utgangspunktet det norske skoleåret og undervisningen er basert på den norske læreplanen.

Den norske skolens hjemmesider.

Den norske barnehagen i London

Den norske barnehagen i London ligger i samme bygg som den norske skolen i Wimbledon. Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn fra to og et halvt års alder og fram til skolestart.

Den norske barnehagens hjemmesider.

Globalskolen

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen, som bygger på Kunnskapsløftet, norsk læreplan for grunnskolen, skjer over Internett. Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. Vilkår for å bli elev, samt ytterligere informasjon, finnes på

Globalskolens hjemmesider.

Norskskolen

Norskskolen tilbyr gratis komplementerende norskundervisning for barn i utlandet som har norsk personnummer og er fra 6-16 år. Undervisningen skjer gjennom en ledende læringsplattform/nettside og er tilrettelagt av norske myndigheter.

Norskskolens hjemmesider.

Norgesskolen

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre, eller foreldre som av forskjellige grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge. Skolen foregår på Tomb jordbruksskole.

Norgesskolens hjemmesider.