Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Den norske sjømannskirken

Den norske sjømannskirken holder til i sør-øst-London på St.Olav's Square i Rotherhithe.

Kirken holder gudstjeneste hver søndag kl. 11. I tillegg arrangeres det forskjellige sammenkomster gjennom uken. Større arrangementer er 17. mai feiringen, julegudstjeneste og andre julearrangementer. Kirken har reisetjeneste til Skottland, med hovedvekt på besøk på norske skip i skotske havner.

Les mer om sjømannskirken, ankomst og arrangementer her.