Dødsfall i Tyrkia

Ved dødsfall i utlandet vil ambassaden kunne bistå de pårørende med informasjon om praktiske forhold, herunder hjemsendelse av kiste samt formidle kontakt til lokalt begravelsesbyrå.

Pårørende må selv ha direkte kontakt med eventuelt forsikringsselskap, det lokale begravelsesbyrået og norsk begravelsesbyrå som de pårørende selv har valgt.  

Utenrikstjenesten dekker ingen utgifter i forbindelse med norske borgere som dør i utlandet.

Det er ikke uvanlig at det går noe tid fra utenriksstasjonen varsles om et dødsfall til offisiell dokumentasjon mottas fra tyrkiske mynigheter. Når offisiell dokumentasjon er mottatt, utsteder ambassaden «Melding om Dødsfall», som sendes til Skattedirektoratet for registrering av dødsfallet i det norske folkeregister, skifterett og Nav osv.

Dersom avdøde har dobbelt statsborgerskap eller er av tyrkisk opprinnelse vil ikke tyrkiske myndigheter kontakte ambassaden. I slike tilfeller må pårørende selv innhente internasjonal dødsattest (Formül C) fra tyrkisk folkeregister med Apostille fra Valilik og sende denne i original til ambassaden. Pårørende i slike saker bør ta kontakt med ambassaden i Ankara for informasjon om fremgangsmåte.

For ytterligere informasjon om dødsfall i utlandet, se informasjon på regjeringen.no.