Kapadokya

Bistand til nordmenn

Her finner du informasjon om hvordan ambassaden kan hjelpe nordmenn i Tyrkia, Aserbajdsjan, Albania og Kosovo.

Informasjon om konsulær bistand og tjenester til norske borgere i utlandet er tilgjengelig via Utenriksdepartementets sider på regjeringen.no.

Reiseforsikring

Å reise utenfor Norge uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Norske myndigheter dekker ikke kostnader ved medisinsk behandling eller hjemtransport. Norske borgere på reise i utlandet må selv sørge for ha gyldig reiseforsikring og tilstrekkelig midler til å dekke uforutsette hendelser. Ytterligere informasjon finnes under Utenriksdepartementets  reiseinformasjon på regjeringen.no.

Reiseregistrering

www.reiseregistrering.no og appen "Reiseklar" er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

Advokater

Ambassaden i Ankara har en liste over engelsktalende advokater i Tyrkia, Kosovo, Albania og Aserbajdsjan. Disse listene kan utgis til norske borgere etter henvendelse til ambassaden. Listene er ikke uttømmende, og omfatter kun advokater som har sagt seg villig til å være oppført på ambassadens advokatlister. Ambassaden kan ikke anbefale enkelte advokater og dere må selv kontakte advokatene og vurdere deres egnethet.