Praktikantplass ved ambassaden i Riyadh

Ambassaden i Riyadh dekker Saudi-Arabia, Oman, Jemen og Bahrain, og søker to studentpraktikanter til høstsemesteret 2024. Praktikantene vil inngå i ambassadens stab og få bred innsikt i stasjonens politiske og administrative arbeidsoppgaver. Praktikantene vil blant annet skrive rapporter på vegne av ambassaden.

| Riyadh

Søknadsfrist: Søndag 17. mars. 

Tidsperiode: Seks måneder, med tiltredelse medio juli.

Den overordnede målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter innblikk i internasjonalt arbeid og bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Dette innebærer en innføring i og opplæring innenfor stasjonens arbeidsområder. Generell informasjon om Utenrikstjenestens studentpraktikantordning finnes her.

Ambassaden i Riyadh dekker en spennende og mangfoldig region. Saudi-Arabia er i rask endring, med store sosiale og økonomiske reformer. Også Bahrain og Oman er i rask utvikling. I Jemen er befolkningen rammet av en mangeårig konflikt og humanitær krise som også har regionale dimensjoner.

Arbeidsoppgaver

Praktikantene vil få mulighet til å delta i en rekke av ambassadens ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Blant annet: 

 • Delta i møter med andre ambassader, myndigheter og organisasjoner knyttet til aktuelle problemstillinger innenfor politikk, samfunn, økonomi, kultur og humanitære spørsmål. 
 • Skrive tematiske rapporter om forhold av spesiell interesse for utenrikstjenesten. 
 • Bistå i ambassadens administrative oppgaver. 
 • Bistå i arbeidet med oppdatering av hjemmeside og publisering på sosiale medier.
 • Delta i næringsfremmende aktiviteter.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

Arbeidsspråkene på ambassaden er norsk og engelsk. Det kreves derfor god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på begge språk. Språkkunnskaper i arabisk er en fordel. 

Interesse for og kjennskap til politikk og samfunn i golflandene og Midtøsten for øvrig er en fordel. 

Videre er det viktig å være fleksibel, ta initiativ og ha gode samarbeidsevner.

Vilkår og praktiske opplysninger

 • Du må være norsk statsborger og medlem i norsk Folketrygd.
 • Du må være student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden.
 • Du kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
 • Praktikantperioden har en varighet på seks måneder, med tiltredelse medio juli.
 • Du vil motta et stipend pålydende 19.000 NOK hver måned.
 • Ambassaden stiller en delt leilighet til disposisjon mot husleie. Husleien vil høsten 2024 ligge på 6.000 NOK per praktikant.
 • Praktikanten må selv dekke kostnader forbundet med reise til og fra Saudi-Arabia samt visumkostnader. En reise ut av landet må planlegges halvveis i praktikantoppholdet for å fornye visumet.
 • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det forventes også at praktikanten tegner egen reiseforsikring for oppholdet.

Søknad med CV, referanser og vitnemål/karakterutskrift sendes på e-post til emb.riyadh@mfa.no

Søknadsfrist: 17. mars.

Kontaktperson for faglige spørsmål:

Ministerråd Monika Thowsen (monika.thowsen@mfa.no)

Kontaktperson for praktiske spørsmål:

Ambassadesekretær Andreas T. Slørdahl (andreas.slordahl@mfa.no)

Spørsmål om praktikanttilværelsen kan også stilles til nåværende praktikanter Teba Algabiri (teba.algabiri@mfa.no) og Oda Sofie Heien Larsen (oda.sofie.heien.larsen@mfa.no).