Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

For nordmenn

Ambassaden i Riyadh er ansvarlig for Norges relasjoner til Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain.

Passports

Reiseinformasjon og reiseråd for Saudi-Arabia

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Ambassaden i Riyadh er ansvarlig for Norges relasjoner til Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain. Norge og Saudi-Arabia har hatt diplomatiske bånd siden 1961. I 1976 åpnet Norge en ambassade i Jeddah, og i 1985 ble denne flyttet til Riyadh.

Norge og Saudi-Arabia

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men det er et potensial for mer samarbeid og kontakt, særlig innen industri, handel og næringsliv, men også innen akademia, kultur og andre områder.

Muligheter for norsk næringsliv i Saudi-Arabia. En kortfattet oversikt

Artikkelen er under oppdatering/The article is being updated. Saudi-Arabia er den største økonomien blant de arabiske landene og den 19. største økonomien i verden. Landet er avhengig av sine enorme oljeinntekter, men satser mer og mer på å diversifisere økonomien for å redusere oljeavhengigheten. Saudiske myndigheter investerer derfor store summer i blant annet helse, teknologi/innovasjon, fornybar energi, kultur/underholdning, turisme og sunnere matvarer for at landets økonomi skal få flere bein å stå på. For å kunne utvikle nye sektorer er landet avhengig av utenlandsk kompetanse, utenlandske investeringer, inklusive tjenester og produkter som også norsk næringsliv kan tilby.

Konsulære tjenester

Her finner du informasjon om hvilke tjenester Norges ambassade i Riyadh utfører. Nordmenn som reiser til Saudi-Arabia kan søke om visum på forhånd, eller få utstedt visum ved ankomst ved utvalgte flyplasser. Dette gjøres gjennom saudiske myndigheters nettportal.

Globalskolen

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Søknadsfristen for vårsemesteret er 30. januar.