For nordmenn

Ambassaden i Riyadh er ansvarlig for Norges relasjoner til Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain.

Reiseinformasjon og reiseråd for Saudi-Arabia

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Ambassaden i Riyadh er ansvarlig for Norges relasjoner til Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain. Norge og Saudi-Arabia har hatt diplomatiske bånd siden 1961. I 1976 åpnet Norge en ambassade i Jeddah, og i 1985 ble denne flyttet til Riyadh.

Norge og Saudi-Arabia

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men med betydelig potensiale for større samarbeid, særlig innen handel og næringsfremme.

Muligheter for norsk næringsliv i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia er den største økonomien i den arabiske verden og er et av G20-landene med høyest økonomisk vekst. Landet er avhengig av sine enorme oljeinntekter, men satser mer og mer på å diversifisere økonomien for å redusere oljens innvirkning på økonomien. Saudiske myndigheter investerer derfor store summer i helse, utdanning, infrastruktur og energi for at landets økonomi skal få flere bein å stå på. For å kunne utvikle en moderne økonomi er landet avhengig av utenlandsk kompetanse og produkter som også norske selskaper tilbyr.

Hvordan gjøre forretninger i Saudi-Arabia?

Det er gode muligheter i flere sektorer for norske foretak som ønsker å etablere seg i Saudi-Arabia, men etablering i markedet kan være ressurskrevende. Grundig forarbeid er nødvendig. Her finner du en kort oversikt over investeringsmuligheter, prosedyrer for selskapsetablering, relevant regelverk, kulturelle aspekter, samt kontaktinformasjon og linker til videre lesning.

Konsulære tjenester

Nordmenn slipper ikke inn i Saudi-Arabia uten å ha visum på forhånd. Dette tas direkte med Saudi-Arabias ambassade i Oslo. Her finner du informasjon om hvilke tjenester Norges ambassade i Riyadh utfører. Ambassaden utfører ikke vigsler.