Norge og Saudi-Arabia

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men med betydelig potensiale for større samarbeid, særlig innen handel og næringsfremme.

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men med betydelig potensiale for større samarbeid, særlig innen handel og næringsfremme. Åpningen av den saudiske ambassaden i Oslo i 2011 har presentert nye muligheter for å styrke de to landenes relasjoner. Ny saudisk ambassadør ankom Oslo i januar 2015. Øyvind Stokke har vært norsk ambassadør i Riyadh siden 2017.

Tradisjonelt har de politiske forbindelsene mellom Norge og Saudi-Arabia vært holdt ved like av de respektive oljeministere, da olje utgjør det sterkeste bindeleddet landene imellom. Denne uformelle dialogen lå imidlertid nede noen år, av ulike årsaker, men ble gjenopptatt sammen med en bredere energiagenda da daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe besøkte Saudi-Arabia i 2013. Daværende utenriksminister Børge Brende besøkte også Riyadh i mai 2016 og i januar 2017.

Handelen mellom Norge og Saudi-Arabia har sett en svak vekst de siste to årene. I 2017 importerte Norge saudiske varer for 279 millioner kroner, sammenlignet med 202 millioner i 2016. Den norske eksporten lå på 1,09 milliarder kroner i 2017 sammenlignet med 1,05 milliarder kroner i 2016. Den norske sjømateksporten er voksende, og det antas å være store muligheter for ytterligere vekst.

Det antas at omkring 60-70 nordmenn er bosatt i Saudi-Arabia. Erfaringsmessig er antall nordmenn høyere enn de som har registrert seg hos ambassaden. I underkant av 500 norske muslimer besøker årlig Mekka for å gjennomføre pilgrimsferd. Det er ellers ingen turisme i Saudi-Arabia, og kun enkelte forretningsreisende nordmenn.