Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Norge og Saudi-Arabia

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men det er et potensial for mer samarbeid og kontakt, særlig innen industri, handel og næringsliv, men også innen akademia, kultur og andre områder.

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men med potensial for mer samarbeid og kontakt, særlig innen industri, handel og næringsliv, men også innen akademia, kultur og andre områder. Saudi-Arabia har hatt ambassade i Oslo siden 2011. Ny saudisk ambassadør ventes til Oslo i løpet av 2020. Øyvind Stokke har vært norsk ambassadør i Riyadh siden august 2017.

Tradisjonelt har de politiske forbindelsene mellom Norge og Saudi-Arabia vært holdt ved like av de respektive olje- og energiministre, siden petroleum og teknologi utgjør et bindeledd landene imellom. Det har derfor de siste 10-15 årene vært flere bilaterale olje- og energiministerbesøk, men også landenes utenriksministre har hatt kontakt og samtaler, enten ved besøk til Riyadh eller i FN og andre multilaterale sammenhenger. For Norge er det bl.a. av betydning at Saudi-Arabia er et G20-land (de har formannskapet i 2020) og et ledende land i den muslimske og arabiske verden. I lys av den omfattende sosiale og økonomiske reformutviklingen i landet, i tråd med Visjon 2030, åpner det seg flere områder for samarbeid. Norge tar jevnlig opp menneskerettighetssituasjonen med saudiske myndigheter.

Handelen mellom Norge og Saudi-Arabia har hatt en svak vekst de siste tre årene. Den norske eksporten til Saudi-Arabia lå på 1,16 milliarder kroner i 2018, opp fra 1,05 milliarder i 2016. I 2019 nådde eksporten 1,08 milliarder kroner. Saudi-Arabia har et økende fokus på helse og sunn mat, og konsumerer store mengder norsk sjømat. I 2019 importerte Saudi-Arabia norsk laks for 240 millioner, sammenlignet med 160 millioner i 2018.

Det er om lag 150 nordmenn fast registrert bosatt Saudi-Arabia. De fleste holder til i Østprovinsen og jobber innen olje- og gassindustrien. Videre studerer et tyvetalls norske studenter Medina, og det er noen norske forskere ved KAUST nord for Jeddah. 500-700 norske muslimske pilegrimer besøker årlig Mekka og Medina. I september 2019 åpnet landet for første gang opp for turister. Norske besøkende kan nå oppleve saudisk natur og ta del i landets økende kultur- og underholdningstilbud.