Norge og Saudi-Arabia

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men det er et potensial for mer samarbeid og kontakt, særlig innen industri, handel og næringsliv, men også innen akademia, kultur og andre områder.

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men med potensial for mer samarbeid og kontakt, særlig innen industri, handel og næringsliv, men også innen akademia, kultur og andre områder. Saudi-Arabia har hatt ambassade i Oslo siden 2011. Ny saudisk ambassadør ventes til Oslo i løpet av høsten 2020. Øyvind Stokke har vært norsk ambassadør i Riyadh siden august 2017.

Tradisjonelt har de politiske forbindelsene mellom Norge og Saudi-Arabia vært holdt ved like av de respektive olje- og energiministre, siden petroleum og teknologi utgjør et bindeledd landene imellom. Det har derfor de siste 10-15 årene vært flere bilaterale olje- og energiministerbesøk, men også landenes utenriksministre har jevnlig kontakt og samtaler, enten ved besøk til Riyadh – slik som utenriksminister Eriksen Søreides besøk til Riyadh i februar 2020 – eller i FN og andre multilaterale sammenhenger. For Norge er det bl.a. av betydning at Saudi-Arabia er et G20-land (og formannskapsland i 2020) og et ledende land i regionen og i den muslimske og arabiske verden. I lys av den omfattende sosiale, økonomiske og kulturelle reformutviklingen i landet, i tråd med Visjon 2030, åpner det seg flere områder for samarbeid og kontakt. Norge tar jevnlig opp menneskerettighetssituasjonen med saudiske myndigheter.

Handelen mellom Norge og Saudi-Arabia har de siste årene vært relativt beskjeden og ligget omtrent jevnt på litt i overkant av 1 milliard kroner (dvs. verdien av norsk eksport til Saudi-Arabia). Saudi-Arabia har et økende fokus på helse og sunn mat og konsumerer store mengder norsk sjømat. I 2019 importerte Saudi-Arabia norsk laks for 240 millioner kroner, sammenlignet med 160 millioner kroner året før. Innovasjon Norge dekker Saudi-Arabia fra sitt regionskontor i Dubai, og ambassaden i Riyadh har en næringslivsmedarbeider. NORWEP dekker også markedet i Saudi-Arabia fra Dubai og fra Oslo. Norsk sjømatråd har en markedsansvarlig for Saudi-Arabia ved hovedkontoret i Tromsø.

Det er om lag 230 nordmenn bosatt Saudi-Arabia. De fleste holder til i Østprovinsen og jobber innen olje- og gassindustrien. Videre studerer minst et tyvetalls norske studenter Medina og det er bl.a. noen norske forskere ved KAUST nord for Jeddah. Om lag 500 norske muslimske pilegrimer besøker årlig Mekka og Medina. I september 2019 åpnet landet for første gang opp for turister. Norske besøkende kan nå oppleve saudisk natur og ta del i landets økende kultur- og underholdningstilbud. Reiselivsnæringen er i kraftig vekst i Saudi-Arabia.