Norge og Saudi-Arabia

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men det er et potensial for mer samarbeid og kontakt, særlig innen industri, handel og næringsliv, men også innen akademia, kultur og andre områder.

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men med potensiale for mer samarbeid og kontakt, særlig innen industri, handel og næringsliv, men også innen akademia, kultur og andre områder. Saudi-Arabia har hatt ambassade i Oslo siden 2011. Ny saudisk ambassadør ventes til Oslo i løpet av våren 2019. Øyvind Stokke har vært norsk ambassadør i Riyadh siden august 2017.

Tradisjonelt har de politiske forbindelsene mellom Norge og Saudi-Arabia vært holdt ved like av de respektive olje- og energiministre, siden petroleum og teknologi utgjør et opplagt bindeledd landene imellom. Det har derfor de siste 10-15 årene vært flere bilaterale olje- og energiministerbesøk, men også landenes utenriksministre har hatt kontakt og samtaler, enten ved besøk til Riyadh eller i multilaterale sammenhenger. For Norge er det av betydning at Saudi-Arabia er et G20-land (de har formannskapet i 2020) og et ledende land i den muslimske og arabiske verden. I lys av den omfattende sosiale og økonomiske reformutviklingen i landet, som resultat av Visjon 2030, åpner det seg flere områder for samarbeid. Norge tar jevnlig opp menneskerettighetssituasjonen med saudiske myndigheter.

Handelen mellom Norge og Saudi-Arabia har hatt en svak vekst de siste tre årene. I 2018 importerte Norge saudiske varer for 237 millioner kroner, ned fra 279 millioner i 2017 men opp fra 202 millioner i 2016. Den norske eksporten til Saudi-Arabia lå på 1,16 milliarder kroner i 2018, opp fra 1,05 milliarder i 2016. Saudi-Arabia har et økende fokus på helse og sunn mat, og konsumerte norsk sjømat til en verdi av 241 millioner kroner i 2017. Dette utgjorde rundt 23 % av den norske eksporten til Saudi-Arabia det året, og etterspørselen er økende. Til sammenligning utgjorde raffinerte petroleumsprodukter 24 % og ulike maskiner og materialer 32 %.

Det er om lag 150 nordmenn som bor, arbeider eller studerer i Saudi-Arabia. 700-800 norske muslimske pilegrimer besøker årlig Mekka og Medina. Landet er i ferd med å åpne opp for turister, til visse arrangementer eller generelt sett, og dette vil gjøre at flere nordmenn kan reise til Saudi-Arabia.