Norge og Saudi-Arabia

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men med betydelig potensiale for større samarbeid, særlig innen handel og næringsfremme. Åpningen av den saudiske ambassaden i Oslo i 2011 har presentert nye muligheter for å styrke de to landenes relasjoner. Ny saudisk ambassadør ankom Oslo i januar 2015.

Tradisjonelt har de politiske forbindelsene mellom Norge og Saudi-Arabia vært holdt ved like av våre respektive oljeministere, da olje utgjør det sterkeste bindeleddet landene imellom. Denne uformelle dialogen lå imidlertid nede noen år, av ulike årsaker, men ble gjenopptatt sammen med en bredere energiagenda da daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe besøkte Saudi-Arabia i 2013.

Samhandelen mellom Norge og Saudi-Arabia beløp seg til NOK 1.306 mill. i 2015. Norsk eksport til Saudi-Arabia utgjorde 88 prosent av totalen. Jotun (fire fabrikker), Kongsberg Communications, Elopak og Aker Solutions har virksomhet i landet.

Ambassaden har registrert 84 nordmenn i Saudi-Arabia (per juli 2016), men erfaringsmessig er tallet høyere, ettersom ikke alle melder seg inn for ambassaden. I underkant av 500 norske muslimer besøker årlig Mekka for å gjennomføre pilgrimsferd. Det er ellers ingen turisme, og kun enkelte forretningsreisende nordmenn.