Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Vil du jobbe i FN?

Er du norsk og vil jobbe med FN? Her finner du en oversikt over mulighetene for deg som ønsker å jobbe med FN-spørsmål.

Det er flere steder du kan søke for å jobbe i FN eller som lokalt ansatt ved FN-delegasjonen i New York.

Vi har dessverre ikke kunnet lyse ut praktikant- eller hospitantplasser for høsten 2021, på grunn av omstendighetene knyttet til Covid-19. Utenriksdepartementets gjeldende reiseråd fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, inkludert USA. Det er derfor per i dag ikke mulig å si om det vil lyses ut plasser for høsten 2021, eller eventuelt først i 2022. Når det igjen blir mulig å ha studentpraktikanter- eller hospitanter i New York, vil plassene annonseres på vår nettside, Twitter og Instagram.