Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Vil du jobbe i FN?

Er du norsk og vil jobbe med FN? Her finner du en oversikt over mulighetene for deg som ønsker å jobbe med FN-spørsmål.

Det er flere steder du kan søke for å jobbe med FN.

Lokalt ansatte og studentpraktikanter jobber ved FN-delegasjonen i New York. I tillegg er det flere muligheter internt i FN.