Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Vil du jobbe i FN?

Er du norsk og vil jobbe med FN? Her finner du en oversikt over mulighetene for deg som ønsker å jobbe med FN-spørsmål.

Det er flere steder du kan søke for å jobbe i FN eller som lokalt ansatt ved FN-delegasjonen i New York.

På grunn av omstendighetene knyttet til Covid-19, herunder norske myndigheters reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, vil ikke FN-delegasjonen i New York ha studentpraktikanter høsten 2021. Det vil tas en ny vurdering høsten 2021 om muligheten for å ha studentpraktikanter våren 2022. Når det igjen er mulig å ha studentpraktikanter i New York, vil plassene annonseres på vår nettside og på FN-delegasjonens kontoer på Twitter og Instagram.