Ledige norskfinansierte stillinger som juniorekspert i FN og Verdensbanken

Nærmere informasjon om stillingene finner du på Norecs hjemmesider her:
Ledige norskfinansierte stillinger i FN og Verdensbanken - Norec