Jobbmuligheter i FN for nordmenn

Utenriksdepartementet tilbyr i samarbeid med FN en rekke muligheter for nordmenn som vil jobbe i FN eller organisasjoner FN jobber sammen med.

Utenriksdepartementet tilbyr stipend til praktikanter og ulike rekrutteringsprogrammer til FN. Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med den respektive organisasjonen.

Rekrutteringsprogrammer

FNs rekrutteringskontor arrangerer årlig en opptakseksamen for unge profesjonelle, Young Professionals Programme (YPP), i underrepresenterte medlemsland. Norge er ett av 116 land som er invitert til å delta.

Les mer om rekrutteringsprogrammene her.

Les mer om Young Professionals Programme (YPP) her.

Junioreksperter

Norge finansierer i dag ca 40 stillinger som junioreksperter (Junior Professional Officer - JPO) og Special Assistants to Resident Coordinator (Sarc) til FN og andre internasjonale organisasjoner.

Les mer om juniorekspertordningen her.

UN Volunteers

Utenriksdepartementet deltar i United Nations Volunteers-programmet (UNV) gjennom å finansiere fagfolk innenfor forskjellige yrker, som er bosatt i Norge og som er norske statsborgere. United Nations Volunteers må ha en yrkesutdanning eller akademisk bakgrunn, yrkeserfaring og gode språkkunnskaper.

Les mer om UN Volunteers her.

UN Youth Volunteers

Som frivillig jobber du i felt på en av de politiske, utviklingsmessige eller humanitære FN operasjonene. Ordningen er for de fra 18 til 29 år som ønsker å engasjere seg i utvikling og fredsinitiativer på verdensbasis.

Les mer om UN Youth Volunteers her.

Studentpraktikant ved FN-delegasjonen i New York

FN-delegasjonen i New York tilbyr hvert semester 3-4 studentpraktikantplasser. FN-delegasjonen jobber med temaer innen utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, klima og miljø, likestilling, humanitær bistand, juridiske spørsmål og presse. Norske studenter ved norske og utenlandske læresteder kan søke seg til praktikantplasser innen enkelte av disse feltene.

Studentpraktikantordningen ved andre utenriksstasjoner

Mange ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant (internship). Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden.

Les mer om UDs praktikantordning her.

Stipend for praktikanter i FN-systemet

Utenriksdepartementet har et begrenset budsjett til stipend til praktikanter i FN og andre internasjonale organisasjoner som samarbeider med FN. Stipendet er ment å dekke noen av utgiftene forbundet med reise og opphold i forbindelse med praktikantordninger i FN-systemet.

Ler mer om stipendordningen her.

Les også FN-sambandets sider om jobb i FN her.

Finn også ledige stillinger på: